23/01/2018 Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα | Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία 01 12 2017 - 09. Δ. Δαρδουμπούνης

Share

7,158 total
89 video
Views:

09. Δ. Δαρδουμπούνης - Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία 01 12 2017 - Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

 
Sort by Date | Views
Δείτε τα βίντεο από την διημερίδα με τίτλο "Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα" που πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Δεκεμβρίου 2017.