ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Kωνσταντίνος Μόσχου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής...

01.04.2020 09 total views
Ο Κωνσταντίνος Μόσχου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής της Οφθαλμολογικής...
Videos

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία | Τι θα συζητηθεί στη Διημερίδα...

18.07.2019 199 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου | DIATHLASIS Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία

18.07.2019 187 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής...

18.07.2019 178 total views
Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου...
Videos