ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία | Τι θα συζητηθεί στη Διημερίδα...

18.07.2019 177 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου | DIATHLASIS Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία

18.07.2019 170 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής...

18.07.2019 158 total views
Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου...
Videos