ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Kωνσταντίνος Μόσχου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής...

01.04.2020 145 total views
Ο Κωνσταντίνος Μόσχου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής της Οφθαλμολογικής...
Videos

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία | Τι θα συζητηθεί στη Διημερίδα...

18.07.2019 252 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου | DIATHLASIS Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία

18.07.2019 245 total views
Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis...
Videos

Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής...

18.07.2019 232 total views
Δήμος Κανιούρας Χειρουργός Οφθαλμίατρος Πρόεδρος Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου...
Videos