ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης,...

27.11.2020 09:00 1.941 total views
Η Διημερίδα με θέμα "Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική,...
Live

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης,...

15.11.2019 45.509 total views
Η Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς και η Οφθαλμολογική Μονάδα ημερήσιας...
Live Videos Photos

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης,...

07.12.2018 11.102 total views
Παρακολουθήστε τα βίντεο από την Διημερίδα με θέμα: "Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία,...
Videos

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης,...

01.12.2017 10.460 total views
Δείτε τα βίντεο από την διημερίδα με τίτλο " Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία:...
Videos

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: "Διαθλαστική Χειρουργική, Αμφιβληστροειδής,...

18.11.2016 124.578 total views
Παρακολουθήστε on demand τη διημερίδα με θέμα: « Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία:...
Live Videos Photos