27/11/2020 Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα  
 

Share

1,940 total views

Η Διημερίδα με θέμα "Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα" που διοργανώνει η Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας "Διάθλαση", θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Νοεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο The MET, στη Θεσσαλονίκη.